Hevoskasvatus

Kasvatuksen tavoitteet

Kasvatuksen pääajatuksena on aina ollut kasvattaa hyvärakenteisia ja kestäviä suomenhevosia ravikäyttöön. Olemme pyrkineet siihen että kasvattimme ovat luonteeltaan rehellisiä, pyyteettömiä ihmisen palvelijoita. Jalostustyössä nojataan suomenhevosen rotumääritelmään ja jalostusohjesääntöön, mutta ennen kaikkea yli 50 vuoden aikana kertyneeseen kokemukseen.

Jalostustyön orivalinnoissa olemme ensisijaisesti kiinnittäneet huomiota oriin sukuun ja sen soveltuvuuteen siitostammalle. Oreissa haemme hyvän rakenteen ja luonteen lisäksi  kestäviä vahvoja sukulinjoja. Pyrimme pitämään kasvateillamme sukusiitosprosentin mahdollisimman alhaisena. Suomenhevospopulaatio on varsin pieni ja sukusiitoksen vaara on mahdollinen. Haluamme osaltamme auttaa suomenhevosen säilymistä terveenä alkuperäisrotuna valitsemalla siitokseen erisukuisia hevosia. Tämä on myös hevosen ostajan etu, mikäli hevosta tullaan käyttämään myöhemmin siitoksessa.

Siitosoriin valinnassa sanotaan, että tunne tammasi. Me tunnemme tammasukumme erittäin hyvin ja mitä ne kullakin orivalinnalla ovat tuottaneet. Tämä pätee myös kasvattamiemme kantakirjaoriiden käyttöön. Tunnemme niiden taustat ja uskomme niiden hyvyyteen myös jalostuksessa.

Varsojen syntymä tähdätään touko-kesäkuuhun, joka on varsan kehityksen kannalta sille edullisinta. Aikaisemmin syntyneillä varsoilla elämän alkuvaiheen liikunta jää vähäisemmäksi tallikauden vuoksi. Lisäksi tamman maito ei ole niin ravitsevaa tallikauden aikana, kuin laidunkaudella ja mm. osteokondrioosia on havaittu liian aikaisin syntyvillä varsoilla. Myöhemmin kesällä syntyneillä taas lyhyemmäksi jäänyt laidunkausi rajoittaa kehitystä. Meillä varsat pääsevät heti muutaman päivän päästä syntymästään ulkoilemaan ja viettävät laidunelämää tamma- ja varsalaumassa aina syksyyn tallikauden alkuun asti. Varsoilla on käytettävissään laajat laidunalueet, joissa mahtuu juoksemaan vapaasti ja kehittämään lihaksistoaan ja motoriikkaansa parhaalla mahdollisella tavalla.

Varsojen käsittelyn aloitamme heti syntymän jälkeen, näin luomme varsaan luottavaisen suhteen ihmisiin. Meillä varsat kulkevat pienestä pitäen riimu päässä narusta taluttaen. Laitumella vieraillaan päivittäin seurustelemassa varsojen kanssa. Tammamme ovatkin hyvin luottavaisia ja antavat touhuta varsojen kanssa laitumella vapaasti.

002