Kasvattajat

Rautiaisen maatalousyhtymässä toimivat Taisto ja Mari Rautiainen. Tilan isäntä Taisto on työskennellyt hevosten kanssa pikkupojasta lähtien, aiemmin työhevosten ja myöhemmin ravihevosten kanssa. Tilalla on aina ollut hevosia ja oman kasvatustoiminnan Taisto aloitti vuonna 1963 maatalouden ohella. Vuonna 2005 tilan maidontuotannon loputtua navetta muunnettiin 10-karsinapaikkaiseksi talliksi ja yli 100-vuotiaan navetan katkeamaton toiminta sai jatkoa. Vanha viisi karsinapaikkainen talli on myös käytössä.

Taiston lähes koko iän kestänyt harrastuneisuus suomenhevossukujen tutkimisessa on ollut perusta onnistuneelle jalostustyölle. Kasvatustyötä on arvostettu kansallisestikin, sillä hänet on valittu vuoden 2013 suomenhevoskasvattajaksi sekä vuosien 2014 ja 2015 pohjoiskarjalaiseksi kasvattajaksi. Hän on myös hevosnäyttelytuomari.

Karjatalouden päätyttyä Mari siirtyi yhtymän osakkaaksi jatkamaan suomenhevosten jalostustyötä isänsä rinnalla. Mari on ansiotyössä Rääkkylän kunnassa, mutta avustaa ilta- ja viikonlopputöissä sekä toimii tallin kilpailevien hevosten vastuuvalmentajana. Mari vastaa tallin tiedottamisesta sekä kirjanpidosta.

Tilan päätuotantosuunta on kasvinviljely ja noin 30 peltohehtaarilla viljellään luomuheinää hevosille ja ylimenevä osa mene läheiselle lihakarjan tuottajalle. Peltoja on viljelty luomuna jo 1990-luvulta lähtien. Pihapiirin ympäröivät pellot toimivat myös laitumina. Laitumet on pyritty pitämään mahdollisimman suurina peltotöiden helpottamiseksi, sekä näin pystytään tarjoamaan loistavat olosuhteet vapaaseen liikkumiseen, sillä pieninkin tarha on 0,2 ha ja suurin yli 3 ha. Kaikkiaan aidattuja peltoja hevosilla on käytettävissään lähes 10 hehtaaria. Lisäksi hevoset harjoittavat ympäristönhoitoa kolmella perinnebiotoopilla, jossa ne puhdistavat vanhojen metsälaitumien pohjia maitohorsmalta ym. kasveilta, antaen niittykasveille mahdollisuuden kukoistaa. Etelään suuntautuvan Rasivaaran rinteellä laitumet pysyvät märkinäkin syksyinä hyvässä kunnossa.